Biến Lark thành trợ lý nhắc việc cho bạn

Biến Lark thành trợ lý nhắc việc cho bạn

Bạn thử ngó xem những điều này có giống mình hàng ngày không nhé:

  • "Cái gì? Đã 3:15 chiều rồi? Lại trễ cuộc họp dự án" 😫
  • "Ngày mai mình cần nhớ mang theo ổ cứng." Mặc dù đã tự nhắc rất nhiều lần, nhưng như một thói quen, bạn vẫn quên nó vào ngày hôm sau... Nếu bạn đang gặp những vấn đề tương tự, hãy thử biến Lark thành trợ lý nhắc việc cho mình, tại sao không?

Đặt lời nhắc trong Lark Calendar

Để giúp bạn đúng giờ cho tất cả các cuộc họp, bạn có thể tùy chỉnh thời gian cho tất cả thông báo lời nhắc cho các sự kiện của mình trong Lark Calendar.Ngoài việc đặt lời nhắc cho các sự kiện diễn ra tại một thời gian cụ thể, bạn cũng có thể chọn đặt một hoặc nhiều lời nhắc trong ngày mà bạn cho là quan trọng nhất.

Đặt lời nhắc trong Lark Docs

Trong Docs, bạn cũng có thể tạo lời nhắc một lần và xây dựng danh sách công việc. Bạn tạo danh mục việc cần làm và đặt thời hạn cho mỗi công việc. Sau đó, bạn sẽ nhận được thông báo nhắc nhở từ Lark trước mỗi thời hạn. Bạn cũng có thể thêm Bots vào các cuộc trò chuyện nhóm để gửi lời nhắc thường xuyên cho cả nhóm.

Sử dụng Reminder Bot

Bot Lark Bot hoạt động như sổ ghi chép của bạn.Trong cuộc trò chuyện riêng tư, bạn có thể @Reminder và nhập suy nghĩ của mình để tạo lời nhắc cá nhân. Trong tin nhắn thẻ được gửi bởi Bot nhắc nhở, bạn có thể định cấu hình cài đặt chi tiết hơn. Bạn cũng có thể sử dụng Bot nhắc nhở trong các cuộc trò chuyện nhóm để nhắc nhở cả nhóm. Nó cũng có khả năng thu thập phản hồi của thành viên nhóm về sự kiện được nhắc nhở. Bên cạnh đó, có nhiều cách khác nhau để sử dụng Reminder Bot. Nó có thể được tùy chỉnh để đặt lời nhắc nối tiếp, để giữ cho lời nhắc kéo dài cho đến khi nhiệm vụ cuối cùng được hoàn thành.

-----------------------------------

Tham gia hệ sinh thái của chúng tôi để cập nhật thông tin và nhận tư vấn về Lark: