Cải thiện việc quản lý nhóm nhờ các tính năng trong Lark

Cải thiện việc quản lý nhóm nhờ các tính năng trong Lark
Cải thiện việc quản lý nhóm nhờ các tính năng trong Lark

Quản lý nhiệm vụ nhóm cũng giống như quản lý dự án vì nó liên quan đến nhiều người, công việc phức tạp hơn và phạm vi lớn hơn. Các phương pháp tối ưu sau đây của Lark có thể giúp bạn làm rõ và chia nhỏ mục tiêu của mình thành các nhiệm vụ chi tiết để những người cụ thể thực hiện. Điều này sẽ giúp bạn tăng cường giao tiếp và nâng cao hiệu quả quản lý công việc của nhóm.

Sử dụng OKR để chia nhỏ mục tiêu

| Đặt mục tiêu khả thi với kết quả đo lường được

Nhiệm vụ nhằm hỗ trợ và đạt được mục tiêu. Vì vậy, trước khi tập trung vào các dự án và nhiệm vụ cụ thể, chúng ta cần đảm bảo rằng các thành viên trong nhóm đã hiểu rõ ràng về mục tiêu tổng thể. Mục tiêu & Kết quả (OKR) là một công cụ hiệu quả có thể giúp bạn đạt được mục tiêu và thúc đẩy việc thực hiện và hợp tác. Ở đây, Mục tiêu là những mục tiêu mà nhóm muốn hoàn thành và Kết quả là một loạt các kết quả quan trọng có thể đo lường được, sử dụng để đánh giá liệu một mục tiêu đã đạt được hay chưa.

Tạo tài liệu lập kế hoạch dự án

| Cung cấp ngữ cảnh phong phú và giao nhiệm vụ cho những người cụ thể

Sau khi sử dụng phương pháp OKR để làm rõ mục tiêu của mình, bạn có thể chia nhỏ hơn nữa Kết quả của mình thành các dự án cụ thể và phân công nhân lực và thời gian cho họ. Tạo tài liệu lập kế hoạch dự án và thiết lập nền tảng, mục tiêu của dự án, người tham gia và các thông tin cơ bản khác. Bạn có thể chọn một mẫu từ thư viện của Lark Docs để nhanh chóng tạo ra một tài liệu lập kế hoạch và sau đó mời các thành viên của dự án cộng tác chỉnh sửa nó. Chia nhỏ từng dự án thành các nhiệm vụ cụ thể và trực tiếp giao chúng cho mọi người bằng cách sử dụng chức năng đề cập @ trong Tài liệu. Đặt thời hạn rõ ràng. Các nhiệm vụ phải chi tiết và được giao cho một người cụ thể. Nếu nhiều người hợp tác để hoàn thành một dự án hoặc nhiệm vụ, thì phải có một người phụ trách rõ ràng. Người lãnh đạo phải kiểm soát nhịp độ công việc, hiểu chi tiết và đưa ra các tiêu chuẩn về thời gian hoàn thành.

Tạo lịch dự án công khai

| Hiển thị rõ ràng các giai đoạn chính và thường xuyên căn chỉnh tiến độ

Tạo dự án lịch công khai và đánh dấu thời gian của các giai đoạn chính để nhóm có thể nhìn thấy tiến độ dự án một cách trực quan. Thiết lập các cuộc họp thường xuyên, chẳng hạn như các cuộc họp dự án hàng ngày và hàng tuần, để mọi người có thể thuận tiện giao tiếp trong thời gian thực và trên cùng một trang.

Tạo biểu đồ tiến độ dự án

| Hình dung tiến độ của các nhiệm vụ cụ thể

Ngoài việc đánh dấu thời gian của các giai đoạn chính trên lịch dự án, bạn có thể sử dụng biểu đồ dự án nhiệm vụ hoặc biểu đồ Gantt để hiển thị tiến độ chi tiết của từng nhiệm vụ. Các biểu đồ này nên được cập nhật bởi những người quản lý. Bạn có thể chọn mẫu Biểu đồ Gantt từ thư viện mẫu của Tài liệu. Bằng cách này, quản trị viên nhóm có thể hiểu đầy đủ về tiến độ công việc và các thành viên trong nhóm có thể thấy tiến độ thực tế của từng nhiệm vụ phụ, tạo điều kiện hợp tác hiệu quả.

Sử dụng nhiều ứng dụng hơn để hỗ trợ quản lý

| Quản lý thông minh, hỗ trợ toàn diện

Ngoài các công cụ và phương pháp quản lý ở trên, bạn có thể tìm thêm các ứng dụng quản lý tác vụ trên Workplace để phù hợp với nhu cầu của mình.

-----------------------------------

Tham gia hệ sinh thái của chúng tôi để cập nhật thông tin và nhận tư vấn về Lark: