Tối ưu hóa doanh nghiệp của bạn với tính năng Lark Survey

Tối ưu hóa doanh nghiệp của bạn với tính năng Lark Survey

I. Giới thiệu

Lark Survey là một tính năng linh hoạt có thể giúp bạn: đăng ký sự kiện, kiểm tra các mặt hàng, thực hiện bảng hỏi và hiển thị kết quả khảo sát. Nó được tích hợp trong bộ cộng tác Lark để:

 • Nhanh chóng và đơn giản hóa doanh nghiệp: Sử dụng Lark Survey để quản lý dự án và mã QR.
 • Giải quyết tình huống mọi lúc, mọi nơi: Lark Survey được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau (đăng ký, khảo sát mức độ hài lòng,...).
 • Đáp ứng nhu cầu chính xác: Mọi thứ trong cuộc khảo sát đều có thể tùy chỉnh nâng cao và nhiều câu hỏi khác nhau có thể được thêm vào một biểu mẫu.
 • Trực quan hóa dữ liệu: Dữ liệu đã thu thập được cập nhật và có sẵn trực tuyến trong thời gian thực, với các công cụ phân tích và trực quan hóa dữ liệu phát triển.

II. Cài đặt Lark Survey

Quản trị viên (Administrators)

 1. Quản trị viên cần cài đặt ứng dụng Lark Survey và đặt cấu hình quyền cho tổ chức trước khi các thành viên có thể truy cập.
 2. Tìm kiếm Lark Survey trong Lark App Directory và nhấp vào Get. Đặt phạm vi cài đặt của ứng dụng trong cửa sổ bật lên. Bạn có thể đặt phạm vi cho phép tất cả thành viên hoặc chỉ những nhóm được chỉ định sử dụng ứng dụng. Kiểm tra và xác nhận thỏa thuận về quyền riêng tư và sử dụng, rồi nhấp vào Confirm and Authorize (Xác nhận và ủy quyền).

3. Sau khi cài đặt ứng dụng, hãy nhấp vào Configure (Định cấu hình) trong cửa sổ bật lên để truy cập Lark Admin Console (Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Lark). Truy cập Workplace > App Management > Lark Survey, đảm bảo rằng nó đã được Kích hoạt. Tại đây, bạn có thể thêm tính khả dụng của ứng dụng, các quyền liên quan và các tính năng theo nhu cầu của tổ chức.

Member (Thành viên)

 1. Tìm kiếm Lark Survey trong Lark App Directory.
 2. Nhấp vào Use (Sử dụng) để mở Lark Survey trên ứng dụng Lark của bạn. Lưu ý: Nếu bạn không thể mở Lark Survey, vui lòng liên hệ với quản trị viên để cài đặt và cấp quyền cho ứng dụng trước.

III. Sử dụng Lark Survey

Tạo một dự án mới (Create a new project):

Mở Lark Survey và chọn New project (Dự án mới). Bạn có thể tạo một dự án mới từ một mẫu hoặc tạo một dự án trống.

Thiết kế Survey (Design survey):

Bạn có thể đặt câu hỏi và thêm bìa cũng như nội dung động trong trang Design Survey.

Chỉnh sửa ảnh bìa:

Di chuột qua ảnh bìa và nhấp vào biểu tượng Edit để thay đổi ảnh bìa.

Thêm câu hỏi:

 • Thêm câu hỏi: Bạn có thể thêm nhiều loại câu hỏi, bao gồm: hộp kiểm tra, câu hỏi trắc nghiệm và câu trả lời ngắn. Bạn cũng có thể chèn xếp hạng, địa chỉ liên hệ của Lark, ngày tháng, hình ảnh, vị trí và NPS từ ngăn bên trái của trang Design Survey.
 • Sao chép hoặc xóa câu hỏi: Bấm vào câu hỏi và chọn Delete hoặc Copy.
 • Cài đặt câu hỏi: Nhấp vào câu hỏi để điều chỉnh cài đặt trong ngăn bên phải. Bạn có thể đặt câu hỏi có bắt buộc hay không và đặt điều kiện hiển thị, giới hạn từ,...
 • Display conditions (Điều kiện hiển thị): Bạn có thể đặt điều kiện để hiển thị câu hỏi dựa trên câu trả lời của người dùng cho các câu hỏi khác. Nhấp vào câu hỏi để thêm điều kiện hiển thị trong ngăn Question settings (Cài đặt câu hỏi) ở bên phải.
 • Adjust order (Điều chỉnh thứ tự): Di chuột qua một câu hỏi và kéo để di chuyển nó.

Thêm nội dung động (Add dynamic content)

Thêm nội dung động vào mô tả khảo sát, chẳng hạn như tên người dùng, số lần gửi, thời gian gửi và các thông tin liên quan khác.

Share survey

Thêm người sưu tập (Add collectors):

Có thể có nhiều người thu thập khác nhau trong một dự án. Để phân biệt rõ hơn dữ liệu được thu thập (địa điểm, ngày tháng,...), mỗi nhà sưu tập sẽ có mã QR riêng, trong khi các cài đặt khác vẫn giống như dự án. Quản trị viên dự án có thể xem và quản lý tất cả các bộ sưu tập. Trong Differentiate data sources, nhấp vào Add để thêm người sưu tập.

Đặt Collector name và thêm Collector admins. Bạn cũng có thể nhấp vào Add collectors để thêm nhiều người thu gom hơn.

Share via link

Tạo liên kết để chia sẻ nội dung trên Lark, người dùng có thể mở và gửi khảo sát trực tiếp trong ứng dụng. Nhấn Copy để sao chép và chia sẻ liên kết.

Bạn cũng có thể chia sẻ liên kết qua tiện ích Lark. Nhấp vào biểu tượng link và sao chép liên kết.

Share via QR code (Chia sẻ qua mã QR)

Nhấp vào Download QR Code để lưu mã QR để chia sẻ.

Kích hoạt tính năng chống gian lận cho mã QR (Enable anti-fraud for QR code):

Có một chế độ chống gian lận tự động thay đổi mã QR để ngăn chặn gian lận. Nó được hỗ trợ trên cả máy tính và thiết bị di động. Lưu ý: Bạn chỉ có thể bật chế độ chống gian lận sau khi khảo sát được xuất bản.

Đặt kiểu mã QR (Set QR code style):

Bạn có thể tùy chỉnh logo, khung, tiêu đề và văn bản của mã QR.

Cài đặt khảo sát (Survey settings):

Trong Settings, bạn có thể đặt số lần gửi tối đa cho khảo sát, cho phép gửi ẩn danh, đặt giới hạn cho địa điểm gửi,...

Cài đặt cơ bản (Basic settings):

 • Survey alias (Tên gọi quy ước bí mật trong khảo sát): Đặt bí danh cho khảo sát của bạn, bí danh này sẽ chỉ hiển thị với chủ sở hữu khảo sát và quản trị viên.
 • Survey admin (Quản trị viên khảo sát): Chỉ định quản trị viên khảo sát.

Hạn chế (Restrictions):

 • Who can submit (Ai có thể gửi): Hạn chế phạm vi người trả lời có thể mở và gửi khảo sát.  

+ Everyone (Mọi người): Bất kỳ ai cũng có thể mở khảo sát trên các nền tảng mà không cần đăng nhập và điền vào. Tuy nhiên, khảo sát sẽ được đặt thành ẩn danh trong chế độ này theo mặc định.  

+ Chỉ người dùng Lark (Only Lark users): Chỉ người dùng Lark mới có thể điền vào bản khảo sát bằng cách quét mã QR bằng ứng dụng Lark của họ. Nếu họ cố gắng mở khảo sát trên một ứng dụng khác, trước tiên họ cần phải đăng nhập lại vào tài khoản Lark của mình.

 • Anonymous mode (Chế độ ẩn danh): Khi được bật, các cuộc khảo sát đã gửi sẽ không hiển thị thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm tên và bộ phận của họ.
 • Set survey expiration (Đặt hết hạn khảo sát): Đặt thời hạn để người dùng gửi khảo sát. Bạn cũng có thể chỉ định chu kỳ gửi trong thời hạn hiệu lực, chẳng hạn như ngày 10 hàng tháng từ 09:00 - 10:00 hoặc Thứ Hai hàng tuần từ 12:00 - 13:00.
 • Limit submission per user (Giới hạn gửi cho mỗi người dùng): Đặt giới hạn cho số lần gửi mà người dùng có thể thực hiện dựa trên khung thời gian đã đặt, chẳng hạn như giới hạn người dùng không quá 1 lần gửi mỗi ngày.
 • Limit location of submission (Giới hạn vị trí gửi): Bạn cũng có thể hạn chế vị trí gửi, hỗ trợ Google Maps.

Đặt thông báo (Set notifications):

Sau khi định cấu hình cài đặt thông báo, Lark Survey Bot sẽ gửi thông báo thẻ tùy chỉnh tới người dùng được chỉ định khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

1. Người dùng quét mã QR và gửi khảo sát.

2. Tổng số bài dự thi đạt con số quy định.

3. Tổng số lượt gửi cho một nhà sưu tập đạt đến con số được chỉ định.

4. Người dùng chọn xếp hạng nhất định cho một câu hỏi.

Đặt thời gian và người nhận thông báo, chỉnh sửa tiêu đề và thông báo, sau đó nhấp vào OK để lưu thông báo.

Dự án trùng lặp (Duplicate project):

Quản trị viên dự án có thể sao chép dự án bao gồm thiết kế trang và cài đặt chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Người quản trị bộ sưu tập chỉ có thể sao chép thiết kế trang.

Xuất bản khảo sát (Publish survey):

Nhấp vào Publish bên cạnh ảnh hồ sơ của bạn để xuất bản khảo sát và cho phép người dùng điền vào.

Lưu ý: Để truy cập ứng dụng nhanh hơn, bạn có thể đánh dấu ứng dụng trên trình duyệt của mình hoặc thêm Lark Survey vào mục My Favorites (Yêu thích của tôi) trong Workplace. Nếu bạn không thể tìm thấy Lark Survey trong Workplace, vui lòng liên hệ với quản trị viên của bạn để điều chỉnh các cài đặt liên quan.

Phân tích dữ liệu (Data analysis):

Phân tích biểu mẫu (Form Analysis):

Bạn có thể phân tích dữ liệu được thu thập trong ứng dụng bằng cách đặt bộ lọc và loại biểu đồ nếu cần. Nhấp vào details (chi tiết) để xem bản ghi cho từng câu hỏi.

Truy vấn và xuất (Querying and Exporting):

Bạn có thể truy vấn dữ liệu trực tuyến và xuất dữ liệu ngoại tuyến. Nhấp vào tab Records để xem thông tin chi tiết.

 • Xem bản ghi trong trang tính (View records in sheet) hoặc tải bản ghi xuống tệp Excel cục bộ.
 • Để truy vấn dữ liệu, bạn có thể đặt bộ lọc ở đầu Record.

Lark Survey là tính năng vượt trội của Lark có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm một khoản tiền lớn khi quản lý dự án mà không cần đến giấy tờ phức tạp. Dễ dàng sử dụng Lark ngay bây giờ với Triển khai Lark từ A-Z.

Tìm hiểu thêm phiên bản tiếng Anh của bài viết tại đây.

-----------------------------------

Tham gia hệ sinh thái của chúng tôi để cập nhật thông tin và nhận tư vấn về Lark: