Lark phiên bản 5.26: Để biểu tượng cảm xúc thay lời muốn nói!

Lark phiên bản 5.26: Để biểu tượng cảm xúc thay lời muốn nói!
Dùng biểu tượng cảm xúc để thay lời muốn nói. Nguồn ảnh: Unsplash 

Nâng cấp trải nghiệm người dùng là một trong những mục tiêu quan trọng của đội ngũ phát triển Lark. Và mới đây, Lark đã ra mắt phiên bản V5.26 với nhiều tính năng độc đáo.

Docs

👋 Hãy để biểu tượng cảm xúc thay lời muốn nói

Nếu bạn nhận được tin nhắn hay tài liệu,... nhưng chưa biết phải trả lời, phản ứng như nào thì hãy dùng biểu tượng cảm xúc để thay lời muốn nói.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Add emoji reaction in Docs.

📖 Thử chế độ nằm ngang mới

Bạn gặp khó khăn khi xem nhận xét hoặc bảng biểu trên thiết bị di động? Hãy thử chế độ ngang mới trong Docs.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Use Docs in landscape mode on the mobile app.

Messenger

🖼 Quét và trích xuất văn bản

Bạn hoàn toàn có thể quét và trích xuất văn bản từ một vùng đã chọn.

Bitable

🤖️ Gửi bảng điều khiển để trò chuyện thường xuyên

Hãy giúp mọi người cập nhật thông tin bằng cách gửi bảng điều khiển (dùng để thu thập và tổng hợp dữ liệu) đến các cuộc trò chuyện thường xuyên bằng quy trình làm việc tự động.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Use automated workflow to send dashboards.

📊Quét mã vạch để nhận tài liệu

Quét mã vạch trên thiết bị di động để lấy thông tin văn bản hoặc một liên kết mới.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Use barcode fields in Bitable.

Meetings

🎨 Đặt bìa cho Minutes

Giờ đây, bạn có thể đặt ảnh bìa cho Minutes! Người dùng có quyền chỉnh sửa trong Minutes và có thể chỉnh sửa ảnh bìa để có trải nghiệm trực quan hơn.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Set a Minutes cover.

⏰ Bật nhắc nhở ghi âm

Để đảm bảo an toàn, bạn có thể bật lời nhắc nhận cửa sổ bật lên và âm thanh khi cuộc họp bắt đầu được ghi.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Record a call or meeting.

Đọc thêm phiên bản tiếng Anh của bài viết tại đây.

-----------------------------------

Tham gia hệ sinh thái của chúng tôi để cập nhật thông tin và nhận tư vấn về Lark: