Thay đổi giao diện và chủ đề với Lark

Thay đổi giao diện và chủ đề với Lark
Thay đổi giao diện và chủ đề dễ dàng với Lark 

I. Giới thiệu

  • Chế độ tối : Chuyển màn hình của bạn sang chế độ tối để có trải nghiệm tốt hơn trong môi trường thiếu sáng.
  • Chủ đề: Ba chủ đề có sẵn trên ứng dụng Lark dành cho máy tính để bàn phù hợp với nhu cầu của bạn.

II. Các bước thực hiện

Đối với máy tính

1. Chế độ tối

Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn > Cài đặt > Chung (> Settings > General). Trong Appearance (Giao diện), chọn Dark (Tối).

2. Chủ đề (Themes)

Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn > Cài đặt > Chung. Chọn trong số ba chủ đề có sẵn: Xanh tro (mặc định), Xanh lam cổ điển hoặc Xám không gian (Ash blue (default), Classic blue, or Space grey).

Lưu ý: Các chủ đề chỉ khả dụng trên ứng dụng Lark dành cho máy tính để bàn.

Đối với điện thoại di động

Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn > Cài đặt > Cài đặt chung > Giao diện và chọn Tối.

Đọc thêm phiên bản tiếng Anh của bài viết tại đây.

-----------------------------------

Tham gia hệ sinh thái của chúng tôi để cập nhật những thông tin hữu ích và làm việc tốt hơn: