Thay đổi thông tin cá nhân trên Lark

Thay đổi thông tin cá nhân trên Lark
Thay đổi thông tin cá nhân dễ dàng với Lark | Nguồn ảnh: Unsplash 

Điện thoại di động

Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn, sau đó nhấn vào tên của bạn và chọn Name để sửa đổi tên.

Máy tính

Nhấp vào ảnh hồ sơ và di chuột qua tên của bạn. Nhấp vào biểu tượng modify bên cạnh tên để sửa đổi nó.

Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào tôi có thể sửa đổi tên của mình?

Người dùng cá nhân có thể trực tiếp sửa đổi tên của họ. Đối với thành viên tổ chức, trước tiên, quản trị viên phải định cấu hình cài đặt trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để cho phép thành viên nhóm sửa đổi tên của họ.

Làm cách nào để sửa đổi địa chỉ email và thông tin liên hệ của tôi?

Nếu là thành viên của tổ chức, bạn không được phép sửa đổi địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ của mình. Chỉ quản trị viên cấp cao và quản trị viên có quyền quản lý thông tin nhân viên của công ty mới có thể thực hiện các sửa đổi đó. Các thành viên của tổ chức có thể liên hệ với quản trị viên để sửa đổi thông tin của họ. Các thành viên của tổ chức có thể liên hệ với quản trị viên để sửa đổi thông tin của họ

Đọc thêm phiên bản tiếng Anh của bài viết tại đây.

-----------------------------------

Tham gia hệ sinh thái của chúng tôi để cập nhật những thông tin hữu ích và làm việc tốt hơn: