Giới thiệu tính năng Lark Mail

Giới thiệu tính năng Lark Mail

Lark Mail là một công cụ thư điện tử sẽ nâng cao khả năng giao tiếp và tăng năng suất cho tổ chức của bạn. Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu nhanh chóng về Lark Mail.

1. Nhận và gửi

Chia sẻ email

Bạn có thể chia sẻ email với Messenger. Người liên hệ của bạn sau đó có thể mở email trong cuộc trò chuyện và trả lời trực tiếp cho bạn.

Dịch thông minh

Dịch email sang ngôn ngữ bạn cần chỉ với một nút bấm — Không còn căng thẳng về giao tiếp xuyên biên giới!

Xuất, tải xuống và in email

Bạn có thể in và tải xuống email hoặc xuất chúng dưới dạng PDF. Các email đã tải xuống có thể được lưu dưới dạng tệp eml vào màn hình của bạn và mở trong các ứng dụng email khác.

Hoàn tác các email đã gửi

Khi bạn đã chỉnh sửa email và nhấp vào gửi, bạn có thể chỉ định khoảng thời gian để hủy các email đã gửi. Đừng lo lắng về việc gửi lại một email sai.

Thu hồi email

Giờ đây, bạn có thể thu hồi các email đã được gửi đi nhưng người nhận không đọc trong vòng 24 giờ. Thông báo thu hồi sẽ được gửi đến hộp thư của người nhận.

Lên lịch thời gian để gửi email

Sau khi soạn email, bạn có thể lên lịch thời gian để gửi email, với tùy chọn thay đổi múi giờ.

Sửa lỗi thông minh

Khi bạn biên dịch email của mình, hệ thống sẽ phát hiện ra các lỗi tiềm ẩn và đưa ra đề xuất (hiện chỉ hỗ trợ tiếng Trung và tiếng Anh).

2. Tổ chức và phân loại

Đặt chế độ xem email

Bạn có thể đặt cách hiển thị email của mình: được liệt kê riêng theo thứ tự thời gian hoặc được nhóm thành các chuỗi hội thoại. Các chuỗi hội thoại có thể giúp bạn dễ dàng kiểm tra các email có cùng chủ đề và quản lý chúng một cách tổng thể.

Cách sử dụng Hộp thư đến thông minh?

Hộp thư đến thông minh có thể tự động phân loại email của bạn dựa trên mức độ ưu tiên. Các phần được thiết kế để giúp bạn luôn có tổ chức. Email đến được tách thành Ưu tiên và Khác. Theo thời gian, hộp thư đến thậm chí còn thông minh hơn khi nó biết được điều gì quan trọng đối với bạn.

Làm thế nào để quản lý nhãn?

Nhãn email có thể giúp bạn tùy chỉnh chủ đề email và tìm email nhanh hơn. Bạn có thể phân loại email và đặt các email dưới cùng một nhãn với nhau.

Sử dụng các thư mục email

Bạn có thể tạo các thư mục khác nhau và sắp xếp các email cho phù hợp để quản lý tốt hơn.

Bộ lọc tự động

Bạn có thể tạo bộ lọc tự động để sắp xếp email dựa trên Người gửi, Người nhận hoặc Chủ đề. Bộ lọc có thể thực hiện nhiều tác vụ khác nhau để tự động hóa việc quản lý email, từ thêm nhãn đến chuyển email vào một thư mục cụ thể.

3. Cài đặt email

Tùy chỉnh tên người gửi cho Lark Mail

Bạn có thể tùy chỉnh tên người gửi của mình để giúp người nhận nhận ra bạn nhanh hơn.

Làm thế nào để thiết lập chữ ký của bạn?

Sau khi bạn đặt chữ ký, nó sẽ xuất hiện ở cuối email của bạn.

Tự động trả lời

Đừng để email làm phiền khi bạn không có mặt tại văn phòng — Tính năng tự động trả lời đã giúp bạn. Sử dụng trả lời tự động để cho người khác biết khi nào bạn sẽ quay lại.

-----------------------------------

Tham gia hệ sinh thái của chúng tôi để cập nhật thông tin và nhận tư vấn về Lark: