Hướng dẫn cài đặt tài khoản cá nhân với Lark

Hướng dẫn cài đặt tài khoản cá nhân với Lark
Cài đặt tài khoản cá nhân dễ dàng với Lark | Nguồn ảnh: Unsplash 

I. Truy cập hồ sơ

Các bước thực hiện

  • vào hồ sơ ảnh của bạn > hồ sơ của tôi ( ảnh hồ sơ > Hồ sơ của tôi ) để truy cập trang danh sách hôn nhân.
  • Truy cập Xem thêm (Xem thêm) để chuyển đến trang chủ cá nhân của bạn, nơi bạn có thể chỉnh sửa để giải quyết tình trạng, tiểu sử và trạng thái cũng như kiểm tra huy hiệu của mình.

II. Cài đặt trạng thái

Các bước thực hiện

  1. Trên máy tính:

 *Cài đặt trạng thái:

  • Bấm vào ảnh hồ sơ của bạn > Trạng thái rồi chọn Không làm phiền , Đang họp hoặc Tạm nghỉ (Do no disturb, In meeting, or Take a break) làm trạng thái của bạn. Nhấp vào trạng thái một lần nữa để tắt nó. Bạn cũng có thể chọn thêm trạng thái tùy chỉnh bằng cách nhấp vào New Status (Trạng thái mới).
  • Bạn có thể đặt thời lượng cho trạng thái của mình bằng cách chọn một trong các khoảng thời gian có sẵn hoặc tùy chỉnh thời lượng của riêng bạn.
  • Trạng thái của bạn sẽ được hiển thị ở một số nơi, bao gồm thẻ tên, danh sách tin nhắn, cửa sổ trò chuyện và trên danh sách thành viên để tạo nhóm mới.

 *Bật Không làm phiền

Bạn cũng có thể chọn Mute Notifications (Ẩn thông báo) khi chỉnh sửa trạng thái. Tùy chọn Ẩn thông báo được bật theo mặc định cho Do not disturb (Không làm phiền ).

 *Trạng thái sự kiện tự động đồng bộ hóa

Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn > Trạng thái > biểu tượng Cài đặt > Đang họp (Status > the Settings icon > In meeting) để đặt có tự động hiển thị "Đang họp" trong các cuộc gọi video hoặc sự kiện được đặt là "Bận" hay không.

Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào biểu tượng ··· bên cạnh Trong cuộc họp > Cài đặt khác ( In meeting > More Settings) để đặt có tự động hiển thị "Đang họp" trong các cuộc gọi video hoặc sự kiện được đặt là "Bận" hay không.

2. 📱 Trên điện thoại

  • Nhiều trạng thái: Chuyển đổi giữa các trạng thái khác nhau hoặc tạo trạng thái tùy chỉnh.
  • Không làm phiền: Tắt tiếng thông báo của bạn ngay lập tức để bạn có thể tập trung vào những điều quan trọng.
  • Trạng thái tự động đồng bộ hóa: Tự động đồng bộ hóa trạng thái cuộc họp của bạn, có thể tắt trạng thái này bất kỳ lúc nào.

Các bước thực hiện:

 *Đặt trạng thái

Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn > Trạng thái ( Status) rồi chọn Không làm phiền, Đang họp hoặc Tạm nghỉ (Do no disturb, In meeting, or Take a break ) làm trạng thái của bạn. Nhấn lại vào trạng thái để tắt. Bạn cũng có thể chọn thêm trạng thái tùy chỉnh bằng cách nhấn vào biểu tượng +.

Bạn có thể đặt thời lượng cho trạng thái của mình bằng cách chọn một trong các thời lượng có sẵn hoặc tùy chỉnh thời lượng của riêng bạn

  • Trạng thái của bạn sẽ được hiển thị ở một số nơi, bao gồm thẻ tên, danh sách tin nhắn, cửa sổ trò chuyện và trên danh sách thành viên để tạo nhóm mới.

 *Bật chế độ Không làm phiền

Bạn cũng có thể chọn Mute Notifications (Ẩn thông báo) khi chỉnh sửa trạng thái. Tùy chọn Ẩn thông báo được bật theo mặc định cho Do not disturb. (Không làm phiền ).

 *Trạng thái sự kiện tự động đồng bộ hóa

Truy cập vào hồ sơ của bạn > Trạng thái > Quản lý trạng thái > Đang họp (profile photo > Status > Manage status > In meeting) để đặt tự động hiển thị "Đang họp" trong cuộc gọi điện video hoặc sự kiện được đặt thành "Bận" hay không.

Ngoài ra, bạn có thể nhấn vào biểu tượng ··· Bên cạnh tranh trong cuộc họp > Cài đặt khác ( Đang họp > Cài đặt khác ) để cài đặt tự động hiển thị "Đang họp" trong cuộc gọi video hoặc sự kiện được thực hiện thực hiện bộ chấp hành phải là "Bận" hay không.

III. Thay đổi ngôn ngữ

Để có quyền truy cập vào tất cả 14 ngôn ngữ được hỗ trợ, vui lòng cập nhật phiên bản Lark 3.31 trở lên.

Thay đổi ngôn ngữ hiển thị trên Lark

 *Máy tính để bàn:

Lướt qua hồ sơ của bạn > Cài đặt > Ngôn ngữ và Thời gian (Settings > Language and Time) và chọn ngôn ngữ mà bạn cần.

 *Thiết bị di động:

Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn > Cài đặt > Cài đặt chung > Ngôn ngữ (Settings > General > Language) và chọn ngôn ngữ hiển thị bạn cần.

-----------------------------------

Tham gia hệ sinh thái của chúng tôi để cập nhật những thông tin hữu ích và làm việc tốt hơn: