Giới thiệu về nền tảng Lark (Bản slide)

Giới thiệu về nền tảng Lark (Bản slide)
Chuyển đổi số với chi phí 0 đồng. 

Dưới đây là slide cơ bản giới thiệu về nền tảng Lark Official 2022, với bản dịch được thực hiện bởi Đặng Hải Lộc - CEO AIV Group.

Đọc thêm phiên bản tiếng Anh của slide tại:

-----------------------------------

Tham gia hệ sinh thái của chúng tôi để cập nhật thông tin và nhận tư vấn về Lark: