Larksuite là gì?

Larksuite là gì?

Lark mang đến trải nghiệm cộng tác hiệu quả cao cho hiệu suất nhóm tối ưu. Tận hưởng các tính năng tương tác mà Lark cung cấp: Cuộc họp, Messenger, Lịch, Docs, Thư, Không gian làm việc và nhiều tính năng khác. Tìm hiểu thêm về việc bạn có thể làm với Lark tại trang Video | Giới thiệu đầy đủ về sản phẩm của Lark.

-----------------------------------

Tham gia hệ sinh thái của chúng tôi để cập nhật thông tin và nhận tư vấn về Lark: