Tổng quan về tính năng Docs của Lark

Tổng quan về tính năng Docs của Lark
Tổng quan về tính năng của Docs trên nền tảng Lark | Nguồn ảnh: pinterest.com

Tạo, cộng tác dễ dàng và tổ chức theo thời gian thực

Làm việc đồng thời

Nhiều người có thể cùng xem, chỉnh sửa, bình luận trên một tài liệu.

 • Tính năng này cho phép tối đa 50 người chỉnh sửa tài liệu cùng lúc và không giới hạn số người có thể xem tài liệu.
 • Bạn có thể biết được người cũng như số lượng người đang cộng tác cùng mình theo thời gian thực qua ảnh hồ sơ hiển thị ở góc trên bên phải.

Chia sẻ và đặt quyền

 • Khi sở hữu tài liệu và thư mục hoặc được cấp quyền chia sẻ, bạn có thể chia sẻ các nội dung này với đồng nghiệp và những người bên ngoài công ty của bạn.
 • Để tăng cường tính minh bạch và đảm bảo tính bảo mật, bạn có thể đặt các quyền trên tài liệu hoặc thư mục để cho phép một người cụ thể hoặc toàn bộ nhóm bình luận, chia sẻ, in, sao chép hoặc xuất.

Chèn tiện ích bổ sung của bên thứ ba

Bạn có thể chèn một vài tiện ích bổ sung của bên thứ ba theo 2 cách sau:

 • Cách 1: Chèn tệp tin. Kích thước tối đa của một tệp tin là 10GB.
 • Cách 2: Nhập @ đề cập hoặc nhấp vào nút + ở phía bên trái của tài liệu để chèn tệp tin, trang tính, hình ảnh, siêu liên kết và nhiều nội dung khác vào tài liệu hoặc bảng tính.

Giao tiếp và tương tác

Bạn có thể giao tiếp và tương tác với các cộng tác viên trong khi xem hoặc chỉnh sửa tài liệu.

Đề cập

Nhập @ để đề cập đến ai đó trong tài liệu hoặc bảng tính và người đó sẽ nhận được thông báo xác nhận lượt đề cập của bạn.

Bình luận

 • Nếu có quyền ghi, bạn có thể bình luận về một phần hoặc toàn bộ tài liệu/bảng tính.
 • Chủ sở hữu của tài liệu sẽ nhận được thông báo và thảo luận trực tiếp với bạn trong phần bình luận được tích hợp sẵn để nhóm của bạn có thể hiểu ngữ cảnh.

Tải lên và xuất tệp tin

Tải lên

 • Bạn có thể nhấp vào Tải lên để tải tệp tin lên hoặc kéo trực tiếp tệp tin trên máy vào Docs.
 • Mở tệp tin bạn đã tải lên và nhấp vào Mở bằng ở góc trên bên phải để chuyển đổi tệp tin đó thành một tài liệu hoặc trang tính rồi chỉnh sửa.

Xuất

Bạn có thể mở hoặc chọn để xuất tài liệu thành tệp tin Word hoặc PDF và xuất bảng tính thành tệp tin CSV hoặc Excel.

Quản lý nội dung trên đám mây

Lưu trữ, truy cập, chia sẻ cũng như quản lý tệp tin và thư mục của bạn tại một nơi an toàn.

Lưu trữ đám mây

Bạn có thể tải lên hoặc tải xuống mọi loại tệp tin phổ biến vào Docs. Kích thước tệp tin tối đa cho phép là 10GB.

Kiểm soát phiên bản

Tất cả phiên bản của tài liệu đều được tự động ghi lại, bạn có thể xem các thay đổi đã thực hiện trong tài liệu của mình. Tất cả phiên bản trước đều được lưu giữ trong bộ nhớ trên đám mây và bạn có thể khôi phục bất kỳ phiên bản nào bất cứ lúc nào.

Tổ chức tệp tin

 • Nhanh chóng tạo thư mục dùng chung cho các nhóm và dự án, đồng thời đặt các quyền để xem và chỉnh sửa, từ đó nhóm của bạn có thể truy cập và cập nhật mọi tài liệu mà bạn đã tạo.
 • Xem, đổi tên hoặc xóa tệp tin và thư mục.
 • Sử dụng tính năng tìm kiếm nâng cao để lọc tệp tin theo loại, chủ sở hữu hoặc số lần xem.

Dễ dàng sử dụng Lark ngay bây giờ với Triển khai Lark từ A-Z.

-----------------------------------

Tham gia hệ sinh thái của chúng tôi để cập nhật thông tin và nhận tư vấn về Lark: